ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ 😮 Kayi Holige |Kayi Obbattu #shorts #sweet food #kannada recipe


ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ 😮 Kayi Holige |Kayi Obbattu #shorts #sweet food #kannada recipe
kayi holige recipe | naariyal puran poli | kayi obbattu | coconut poli with detailed photo and video recipe. an traditional and classical south indian dessert recipe ...
August 7, 2021 at 02:09PM
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Mu_giANmQLs

Comments